Distances līgums

Līgums tiek noslēgts starp SIA "Knitlook", reģistrācijas Nr. 40203032922, juridiskā adrese Anniņmuižas bulvāris 50-107, Rīga LV-1069, Latvija, kura ir Interneta vietnes www.knitlook.lv izveidotājs un īpašnieks ar visu interneta vietnē izvietoto informāciju un materialus, kur ir izvietots interneta veikals ar nosaukumu "KnitlooK", turpmāk tekstā – Pārdevējs, un Pircēju kurš veic pirkumu Pārdevējam piederošo Interneta vietnī - Interneta veikalā KnitlooK.

1. Kopējie pirkuma nosacījumi

1.1. Ar interneta vietni www.knitlook.lv tiek saprasta SIA „Knitlook” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www. knitlook.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem, un kas ir paredzēta dzijas Interneta veikala "KnitlooK" darbībai.

1.2. Pārdevējs apņemās pārdot un piegādāt preci atbilstoši Pircēja veiktajam pasūtījumam. Attālinātais līgums ir attiecināms uz visiem pasūtījumiem, kuri ir veikti ar Interneta veikalā KnitlooK.

1.3. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir saņēmis apstiprinājumu par pasūtījuma veikšanu uz norādīto Pircēja e-pastu.

1.4. Uzsākot pasūtījuma noformēšanu Interneta veikala KnitlooK Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar līguma nosacījumiem un piekrīt tiem.

1.5. Visas cenas Interneta veikala mājas lapā ir galīgas, ieskaitot visus nodokļus un nodevas.

1.6. Piegādes izmaksas preces cenā nav iekļautas.

1.7. Interneta veikals KnitlooK pieņem pasūtījumus arī klātienē veikala birojā - Brīvības iela 33, 2-stāvs (ieeja no Dzirnavu ielas), Rīgā, LV-1011.

1.8. Interneta veikalā KnitlooK ir pieejams preces pilns apraksts ar attēliem, preces krāsa var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.

1.9. Visa Interneta veikala KnitlooK prece ir rūpīgi pārbaudīta uz brāķu esamību un bojājumiem.

1.10. Apstiprinot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt attālinātā līguma nosacījumiem, un ka pasūtījuma apstiprināšana ietver Pircēja pienākumu veikt samaksu par preci.

2. Pasūtījuma veikšanas, piegādes un apmaksas nosacījumi

2.1. Pircējs veic pasūtījumu Interneta veikalā KnitlooK, norādot preces nosaukumu, preces kodu (krāsu), preces daudzumu, piegādes nosacījumus un precīzo pastas adresi.

2.2. Pārdevējs sagatavo un nosūta rēķinu Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.3. Preču piegādes izmaksas cenā nav iekļautas un tiek norādītas rēķinā atbilstoši KnitlooK Interneta veikala mājas lapā norādītajam cenrādim.

2.4. Jā pasūtītas preces ir pieejamas Pārdevēja noliktāvā, piegāde tiek veikta 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad tiek apstiprināts Pircēja pasūtījums un piegāde tiek saskaņota ar Pārdevēju. Jā pasūtītas preces trukst Pārdevēja noliktāvā, un ir nepieciešams pasūtīt preces no ražotāja, piegāde tiek veikta līdz 12 (divpadsmit) darba dienam no brīža kad tiek apstiprināts Pircēja pasūtījums un piegāde tiek saskaņota ar Pārdevēju.

2.5. Apmaksu par preci jāveic ar bankas pārskatījumu uz rēķinā noradītājam Pārdevēja rekvizitiem.

2.6. Piegāde tiek veikta tikai tad, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju un ir saskaņots piegādes laiks.

2.7. Pircējs apliecina, ka pasūtīšanas laikā tiek norādīta korekta informācija. Ja Pircējs ir uzrādījis nekorektus kontaktus un Pārdevējs nevar sazināties ar Pircēju, tad pasūtījums tiek anulēts.

2.8. Visa prece, kura tiek piedāvāta KnitlooK Interneta veikalā ir jauna (nav lietota) un tiek piegādāta ar oriģinālām preču zīmēm.

3. Preces atgriešanas kārtība

3.1. Preces atgriešana notiek atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam. Pircējam ir tiesības pārtraukt līgumu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atgriezt preci, iesniedzot pamatotu iesniegumu par preces atgriešanu. Informāciju par preces atgriešanas tiesībām, atgriešanas radītām sekām un atgriešanas veidlapas paraugu var apskātīt šeit.

3.2. Pircēja pienākums ir atgriezt preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preču saņemšanas.

3.3. Visus saistītus ar preces atgriešanu izdevumus sedz Pircējs.

3.4. Pircējs ir atbildīgs par preces uzglabāšanas nosacījumiem visā laika periodā no atteikuma iesniegšanas brīža līdz preces nodošanas atpakaļ Pārdevējam.

3.5. Pircējam ir tiesības atgriezt preci tikai ar pirkuma maksājumu apstiprinošu dokumentu.

3.6. Preci var atgriezt pa pastu uz Pārdevēja juridisko adresi - Anniņmuižas bulvāris 50-107, Rīgā, LV-1069, Latvija vai personīgi Pārdevēja birojā - Brīvības iela 33, 2-stāvs (ieeja no Dzirnavu ielas) Rīgā, LV-1011, saskaņojot laiku ar Pārdēvēju.

3.7. Atgriezt preci nav iespējams bez maksājuma apstiprinoša dokumenta, preču zīmes un lietotas.

3.8. Atgriezt preci nav iespējams ja prece izmantota neatbilstoši preces norādījumiem, precei ir bojājumi, kurus ir nodarījis pats Pircējs - prece ir bojāta ar nepatikāmu aromātu, cigarešu dūmiem vai smaržām, kosmētikas vai pārtiku traipiem, u.tml., kā arī nav vai ir bojāts preces iepakojums.

3.9. Naudas atgriešana pircējam notiek 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža.

3.10. Ar Pārdēvēju saskaņojot, preci var samainīt Pārdēvēja birojā, jā NAV iestājas kāds no Līguma 3.7. un 3.8. punktos minētajs gadījums.

4. Personas datu izmantošas konfidencialitātes politika

4.1. Veicot pasūtījumu un aizpildot pasūtījuma veikšanai nepieciešamo informāciju Pircējs apliecina, ka piekrīt personīgas informācijas izmantošanai pasūtījuma noformēšanas un/vai piegādāšanas vajadzībām atbilstoši LR likumdošanai. Uzrādot informāciju, Pircējs apliecina, ka piekrīt, ka uz Pircēja e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par pasūtījuma apstrādi.

4.2. Pārdevējs apņemas nenodot Pircēja personīgo informāciju jebkurai trešai personai bez Pircēja rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, kad tiek fiksēts Latvijas Republikas likumdošanas pārkāpums.

4.3. Pasūtījuma veikšanai KnitlooK neizpauž informāciju trešai personai, izņemot gadījumus, kad informācija ir nepieciešama preces piegadei un tiek nodota trešai personai – Latvijas Pasts, Omniva, kā arī grāmatvedības uzskaites nolūkam.

5. Par interneta vietni www.knitlook.lv lietošanas noteikumiem

5.1. Gadījumā, ja kāds no šī līguma punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos punktus.

5.2. Jebkuri strīdi, kas izriet no šī līguma vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5.3. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.knitlook.lv pieder tikai un vienīgi SIA „Knitlook”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Knitlook” un trešajām personām.

5.4. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „Knitlook”, skatieties interneta vietnes www. Knitlook.lv sadaļā „Kontakti”.

5.5. Uzsākot preces pasūtīšanu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt preces piegādes un apmaksas nosacījumiem.

5.6. Uzsākot preces pasūtīšanu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt preces atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.

0
KnitlooK, Copyright 2016 ©  

 .